Akcesoria i wyposażenie
australijskiej firmy ARB znajdziesz w ofercie naszego sklepu 4x4.


Skrzynki wyprawowe
HPRC
REGULAMIN korzystania z serwisu internetowego Rajdy4x4.pl i Sklep4x4.pl

Art 1. WARUNKI UCZESTNICTWA

1.1. Strony Rajdy4x4.pl i Sklep4x4.pl są całkowicie chroniony prawem autorskim, wszelkie kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych w serwisach w jakiejkolwiek formie bez zgody właściciela lub autora jest zabronione. Wykorzystanie ich bez zgody pociągnie za sobą odpowiedzialność karną.

1.2. Aby otrzymać pełen dostęp do zasobów serwisów, należy zapoznać się z regulaminem i go zaakceptować.

1.3. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

1.4 Użytkownikiem może być pełnoletnia osoba fizyczna (t.j. osoba, która ma ukończone 18 lat).

1.5. Poprzez pełen dostęp, rozumie się możliwość przeglądania zasobów dowolną ilość razy przez cały czas.

1.6. Czas aktywacji konta jest nieograniczony.

1.7. Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników oraz odstępowania swojego konta innym osobom.
W przypadku udostępnienia konta osobom trzecim zostanie ono natychmiast zawieszone lub usunięte.

1.11. Warunkiem korzystania ze stron rajdy4x4.pl i sklep4x4.pl jest akceptacja polityki prywatności i polityki pików "cookies".

1.12. Jedynym właścicielem oraz wydawcą serwisu Rajdy4x4.PL jest firma 'Rajdy 4x4 Sp. z o.o.' z siedzibą w Warszawie-Wesołej ul.Gościniec 57. wpisana do rejestru w sądzie rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000437753, NIP: 8222344081, REGON: 146371329, kapitał zakładowy: 1.211.000 zł


Art. 2. REJESTRACJA

2.1. Rejestracja osoby fizycznej korzystającej z Usług serwisu dokonywana jest po podaniu imienia i nazwiska, pełnego adresu zamieszkania (stałego lub tymczasowego) wraz z nazwą regionu (województwa), adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, nazwy (login), pod którą użytkownik występuje w serwisie, hasła i opcjonalnie innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.

2.2. Użytkownik w momencie rejestracji otrzymuje indywidualne konto, zabezpieczone podanym przez niego hasłem.

2.3. Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez Rajdy4x4.PL RAJDY 4x4 Sp. z o.o., na warunkach określonych w Polityce ochrony prywatności, stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem i wyrażonymi zgodami.

2.4. Informacje podane w formularzu są przez Rajdy4x4.pl wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści do ich potrzeb i zainteresowań.

2.5. Każdy użytkownik ma możliwość dostępu i zmian swoich danych osobowych poprzez strony internetowe serwisu. Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych. Każda zmiana danych użytkownika powoduje zawieszenie działania konta użytkownika, ponowne odwieszenie jest możliwe tylko po weryfikacji nowo podanych danych.

ARTYKUŁ 3. PRYWATNOŚĆ

3.1 Polityka ochrony prywatności serwisu Rajdy4x4.pl zawarta jest na stronie 'polityka ochrony prywatności' i stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Użytkownik wyrażając zgodę na warunki niniejszego Regulaminu, wyraża równocześnie zgodę na sposób, w jaki Rajdy4x4.pl traktuje dane przekazane w ramach tej polityki. Wydawca Rajdy4x4.pl nie użyje danych w żadnym innym celu. Ujawnienie danych może nastąpić jedynie z przyczyn nakazanych przez prawo.

3.2 Zbiór danych osobowych jest zarejestrowany w GIODO 013486/2011

ARTYKUŁ 4. POUFNOŚĆ

4.1. Wydawca może zbierać dane dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych Usług oferowanych w serwisie. Dane te będą udostępniane tylko anonimowo i grupowo.

4.2. Każdy Użytkownik zobowiązuje się nie wyjawiać informacji dotyczących innych Użytkowników, w posiadanie których wszedł na skutek korzystania z usług serwisu lub które otrzymał od innego Użytkownika (wliczając w to m.in. użycie adresów poczty elektronicznej dla celów "spammingu" lub prześladowania).

4.3 Bez zgody Wydawcy niedopuszczalne jest ujawnianie i wykorzystywanie informacji dostępnych wyłącznie zarejestrowanym Użytkownikom serwisu.

ARTYKUŁ 5. KOMENTARZE

5.1. Użytkownikom dostępna jest funkcja Komentarzy. Dzięki tej funkcji Użytkownicy mają możliwość wyrażenia opinii dotyczącej towarów oferowanych w serwisie, opisów oraz galerii z imprez znajdujących się w serwisie, warsztatów znajdujących się w bazie serwisu. Opinie te muszą być dokładne i uczciwe, nie mogą zawierać treści stanowiących naruszenie prawa lub dóbr osobistych.

5.2 Zabronione jest używanie w komentarzach słów powszechnie uznawanych za wulgarne.

5.3 Komentarze użytkowników przedstawiają wyłącznie ich opinie.

5.4 Wystawiający opinię ponosi pełną odpowiedzialność za jej treść.

5.5 W niektórych sytuacjach wydawca może wyłączyć danemu użytkownikowi możliwość dodawania nowych komentarzy jak i usunąć komentarze danego użytkownika.

ARTYKUŁ 6. USUNIĘCIE i ZAWIESZENIE UŻYTKOWNIKA

6.1. Wydawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności wykonuje spamming, reklamuje konkurencyjne serwisy (również o podobnej tematyce) oraz używa słów powszechnie uznawanych za wulgarne.

6.2. Użytkownik którego konto zostało zawieszone nie może się ponownie zarejestrować bez uprzedniej zgody Rajdy4x4.pl.

6.3. Wydawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Rajdy4x4.pl.

III. OGŁOSZENIA

ARTYKUŁ 7. ROLA SERWISU

7.1. Ogłoszenia są dodawane i edytowane przez zarejestrowanych Użytkowników oraz osoby odwiedzające serwis, nie będące zarejestrowanymi użytkownikami.

7.2. Wydawca serwisu nie jest stroną w transakcjach zawieranych na podstawie ogłoszeń i użycza jedynie technicznych środków w postaci internetowych stron giełdy, potrzebnych do skontaktowania zainteresowanych stron.

7.3. Wydawca serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia każdego ogłoszenia, naruszającego postanowienia niniejszego Regulaminu, bądź łamiącego obowiązujące przepisy prawa.

7.4. Wydawca ma prawo usunięcia lub zmiany kategorii każdego ogłoszenia, które - w oparciu o informacje własne lub uzyskane od osób trzecich (w tym innych Użytkowników) - narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.

7.5. Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść zamieszczonych w serwisie ogłoszeń.

7.6. Dodający wyraża zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych, przez firmę 'RAJDY 4x4 Sp. z o.o.' z siedzibą w Warszawie-Wesołej, ul. Gościniec 57, zgodnie z aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych.ARTYKUŁ 8. TREŚĆ I LEGALNOŚĆ OGŁOSZEŃ

8.1. Treść ogłoszenia może odnosić się jedynie do konkretnego przedmiotu lub przedmiotów danego ogłoszenia, musi być związana z samochodami terenowymi. Może zawierać części, wyposażenie, akcesoria lub konkretny samochód.

8.2. Przedmiot lub przedmioty ogłoszenia powinny być konkretne i jednoznacznie określone.

8.3. Niedopuszczalne są ogłoszenia służące w jakikolwiek sposób reklamie lub promocji oferty towarów czy usług Ogłaszającego.

8.4. Ogłoszenie, którego treść sugerować będzie odwiedzającym szerszą ofertę handlową ogłaszającego nie zostanie umieszczone na stronach Serwisu.

8.5. Warunkowo dopuszcza się do publikacji ogłoszenia osób lub firm zajmujących się sprzedażą części i akcesoriów do samochodów terenowych jednak w ilości nie większej niż 5 ogłoszeń w miesiącu.

8.6. Ogłaszający jest odpowiedzialny za to, aby sprzedaż towarów związanych z ogłoszeniem:
  • nie stanowiła potencjalnego naruszenia praw własności intelektualnej lub innych praw jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej,
  • nie naruszała obowiązującego prawa,
  • nie zawierała treści wulgarnych, obelżywych, obscenicznych, pornograficznych, nieprawdziwych, niesprawdzonych lub wprowadzających w błąd,
  • nie zawierała treści promujących, zachęcających lub oferujących instrukcje czy programy dotyczące działalności nielegalnej, naruszającej prawa autorskie (np. ksera instrukcji, nielegalne instrukcje serwisowe itp.).
8.7. Ogłoszenie należy umieścić w kategorii, do której pasuje ono najlepiej.

8.8. Ogłoszenie zwykłe jest bezpłatne.

8.9. Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie giełdy w ciągu 48 godzin od jego wysłania.

8.10. Ogłoszenia będą automatycznie usuwane z giełdy po 30 dniach od daty umieszczenia.

8.11. Redakcja serwisu będzie usuwać ogłoszenia w oczywisty sposób konkurujące z ofertą sklepu.

8.12. Maksymalna długość treści ogłoszenia dla zarejestrowanych w serwisie użytkowników to 600 znaków. Dla gości 500 znaków.

8.14. Nie umieszczamy ogłoszeń dotyczących samochodów osobowych oraz samochodów osobowych z napędem 4x4.

8.15. Nie umieszczamy ogłoszeń, napisanych dużymi literami, ogłoszeń z błędami ortograficznymi i interpunkcyjnymi.

8.16. Podczas dodawania ogłoszeń do kategorii "sprzedam" obowiązkowym jest wypełnienie m.in. pola "miasto" i "województwo".

8.17. Ogłoszenia o takiej samej lub podobnej treści dotyczące tego samego przedmiotu będą usuwane.

8.18. Ogłoszenia zawierające adresy stron www w treści lub na zdjęciach nie zostaną umieszczone na stronach giełdy.

8.19. Każda osoba, która poda w ogłoszeniu poprawny adres e-mail oraz zaznaczy stosowną opcję otrzyma za pomocą poczty elektronicznej list zawierający w swojej treści adres strony za pomocą której będzie mogła usunąć nieaktualne ogłoszenie samodzielnie.


IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ARTYKUŁ 9. CESJA PRAW

9.1. Wydawca ma prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z niniejszego Regulaminu. W przypadku skorzystania z tego prawa nazwa podmiotu, na rzecz którego dokonano przekazania, podana zostanie na stronie głównej i wysłana mailem, a Użytkownikowi będzie przysługiwało prawo do rezygnacji z usług serwisu Rajdy4x4.pl.


ARTYKUŁ 10. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

10.1. Użytkownik uznaje, że całość praw autorskich, konta użytkowników oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z Usługami oferowanymi w serwisie Rajdy4x4.PL należą do firmy "Rajdy 4x4 Sp. z o.o." lub są własnością podanych autorów. Zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej, fotografii, bądź z Usług do celów innych niż te ściśle określone w niniejszym Regulaminie.


ARTYKUŁ 11. ZMIANY REGULAMINU

11.1. Wydawca ma prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie i uruchomienia nowej wersji usług serwisu Rajdy4x4.PL, o czym każdorazowo użytkownicy będą poinformowani.

11.2. Każdy Użytkownik w momencie logowania się w serwisie zostanie powiadomiony o takiej zmianie, w przypadku odmowy akceptacji nowych warunków przez Użytkownika umowa pomiędzy nim a Wydawca serwisu wygasa.


Uaktualniony regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2018r.

Regulamin korzystania ze sklepu pod adresem sklep4x4.pl znajduje się się na stronie sklepu.
Aktualności ze sklepu 4x4:

2019-01-11
Przybywa kolejnych kilka produktów firmy RIGID w naszym sklepie.
2019-01-04
Nowości od Super Pro do samochodów Nissan NP300, Toyota Hilux, Isuzu D-Max.
2018-12-06
Nowe modele opon BFGoodrich Mud Terrain T/A KM3 w naszej ofercie.
2018-11-30
Powiększamy ofertę płyt montażowych wyciagarek, do montażu w oryginalny zderzak.
2018-11-20
Wracamy do grona oficjalnych delerów Front Runner
2018-11-09
Nowe wersje zadaszeń 270 stopni Rhino Rack Batwing.
2018-11-07
Silnik wyciągarki Bowmotor 2 plus w wersji 24V już dostępny w naszym sklepie.
2018-10-31
W dniu 2 listopada nie pracujemy.
2018-10-17
Nowy katalog zawieszeń OLD MAN EMU.
2018-10-16
Tylko dwa tygodnie do końca promocji na blokady ARB.
2018-10-10
Pokrowiec, torba na trapy ARB TRED PRO w naszej ofercie.
2018-09-06
Safari Snorkel Nissan Navara D23 NP300 2015-
2018-09-05
Tuleje zawieszenia SuperPro do Ford Ranger PX II 2015- w naszej sprzedaży.
2018-09-03
Nowa promocja na blokady ARB! Zapraszamy!
2018-07-19
Komplety sprzęgła KNI28509 z kołem jedno masowym do Patrola Y61 z silnikiem ZD30 ponownie dostępne.

1 2 3 4 5 6 7
 
 X